Kerkkantoor (016) 341 - 2483

Epos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besoek ons ook op Facebook - NG KERK Heidelberg Klipkerk

Kyk op Facebook onder Videos vir ons lewendige uitsending met elke erediens

Preke word ook gereeld op Youtube gelaai - NG Klipkerk Heidelberg 

 

Erediens: Sondag - 09:00

Kategese: 10:00 Kategese (Gr 1-6 in saal & Gr 7-11 in die kerk)

 

Klippies: Sondag - 17:00

SJA: Sondag - 18:15

 

Kerk Bankbesonderhede:

Absa Tjekrekening 500 580 232

Naam: NG Gemeente Heidelberg

Faks bewys na 086 756 8592

 

Kerkkantoor ure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 14:00

Webblad: www.ngheidelberg.co.za