Geskiedenis

Die keldervertrek onder die kerk

Hierdie keldervertrek, oorspronklik bekend as die “Grot van Abdullah” onder die kinders, is geskiedkundig gesproke, die belangrikste vertrek in die Klipkerkgebou.  Hierdie kelder is die bakermat van die onderwys in Heidelberg.  Uit hierdie vertrek het ontstaan die Laer Volkskool (1903), die destydse Heidelbergse Onderwyskollege (1909) en ook die Hoër Volkskool  (1915) waarvan die drie koshuise, Transvalia (dogters), Concordia (seuns) en Excelsior (seuns) tot 1959 aan die kerk behoort het.

Belangrike Datums in ons Geskiedenis

1842 – Suikerbosrand (later Heidelberg) is slegs die oostelike wyk van die N.G. Gemeente Mooirivier te Potchefstroom, ‘n gemeente gestig deur Ds. Daniël Lindley.  Die gemeenskap van Suikerbosrand word af en toe per ossewa vanuit Potchefstroom vir troues, doop, katkisasie en nagmaal bedien.

1865 – Stigting van ons gemeente in die voorkamer van ene Jacob Mare op die plaas Eendracht.

Groeteboodskappe van Leraars

 

Moderator wens die N.G. Gemeente van Heidelberg geluk met die besondere mylpaal…

“God boer met genade” op die Klipkerk se werf!

Klipkerk Staaltjies

(Uit die pen van Oom Ed de la Harpe en Danie Martins)