Hierdie keldervertrek, oorspronklik bekend as die “Grot van Abdullah” onder die kinders, is geskiedkundig gesproke, die belangrikste vertrek in die Klipkerkgebou.  Hierdie kelder is die bakermat van die onderwys in Heidelberg.  Uit hierdie vertrek het ontstaan die Laer Volkskool (1903), die destydse Heidelbergse Onderwyskollege (1909) en ook die Hoër Volkskool  (1915) waarvan die drie koshuise, Transvalia (dogters), Concordia (seuns) en Excelsior (seuns) tot 1959 aan die kerk behoort het.

1842              Suikerbosrand (later Heidelberg) is slegs die oostelike wyk van die N.G. Gemeente Mooirivier te Potchefstroom, ‘n gemeente gestig deur Ds. Daniël Lindley.  Die gemeenskap van Suikerbosrand word af en toe per ossewa vanuit Potchefstroom vir troues, doop, katkisasie en nagmaal bedien.

 

1865              Stigting van ons gemeente in die voorkamer van ene Jacob Mare op die plaas Eendracht.

Subcategories

(Uit die pen van Oom Ed de la Harpe en Danie Martins)