In die ou dae, veral tydens die bediening van Ds. P.J. Viljoen het die leraars, en sekere ouderlinge ook, besonder lank gebid.  Dit was asof die opregtheid en kwaliteit van ‘n gebed geskat was aan die lengte daarvan.  Ook moes die mans en die seuns staan as daar gebid word.  Die stille persoonlike gebed van menige manlike person was dikwels: hou, bene, hou!

Tydens die bediening van Ds. A.M. Meiring en Dr. Faul Bosman het die destydse koster, oom Wouter Crous wat met verlof sou gaan, vir Jaco gevra of hy die kerkklok sou lui vir die maand wat Oom Crous met verlof was. 

In April 1925 word klein bekertjies vir die eerste keer by die nagmaal gebruik.  Hierdie was ‘n omstrede besluit en oud –ouderling, J. Kilian, was so ontstoke dat hy sy lidmaatskap van die N.G. Kerk opgesê het.  Hy is wel jare later uit die Klipkerk begrawe. 

Toe ek nog ‘n laerskoolkind was, was die mooiste ding in Heidelberg vir my die horlosie in die Klipkerk se toring. 

Op ‘n Sondag in die vroeë dae van ons kerk, het ‘n Skotste leraar ons gemeente besoek.  Hy sou daardie dag die oggend- sowel as die aanddiens waarneem.