“God boer met genade” op die Klipkerk se werf!

Om na 150 jaar terug te kyk op ‘n pad wat gestap is bring verskillende emosies na vore! Daar is dankbaarheid vir soveel genade deur die jare, belewenis van liefde en omgee binne die gemeente en die gemeenskap, ervarings van eenheid en samewerking, ” geskiedenis wat spreek van blydskap, maar ook van hartseer en pyn, ” gevoel van erkenning van ons eie onvermoë en tekortkominge. Selfs ook ons ongehoorsaamheid laat ons verleë voor God staan.Tog staan een saak onomwonde duidelik en sigbaar uit, naamlik: God hou Sy kerk instand. Hy omarm Sy kinders in liefde en oorspoel hulle met Sy genade! Hiervan is die Nederduits Gereformeerde Kerk van Heidelberg ‘n sprekende en sigbare voorbeeld.

Murray Janson skryf dat “God boer met genade” en hiervan kan elkeen getuig. Psalm 84:12 sê:  “Die Here God is ons krag en ons beskerming, die Here gee genade en eer, Hy weerhou die goeie nie van diè wat reg lewe nie.” Evelyn Underhill sê “Genade is God self: Sy liefdevolle energie wat in die kerk aan die werk is, en binne-in ons siele.”

Vir soveel jare het God ‘n gemeente kom plaas in Heidelberg. In die loop van die geskiedenis het die gemeente die Lig en die Sout vir sy omgewing gewees. ‘n Bakermat waar God se Woord verkondig en prakties uitgeleef word in die alledaagse lewe. Getuienis van mense se lewens wat verander het.

Moderator wens die N.G. Gemeente van Heidelberg geluk met die besondere mylpaal

Geluk met die 150jarige fees. Mag God die gemeente van Heidelberg seen!

Soli Deo Gloria! Aan God al die eer!


Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

Wil jy kennisgewings ontvang vanaf NG Heidelberg?    JA NEE