Groeteboodskap: Ds. Bennie

150 Jaar van bediening deur verskillende leraars in die NG Gemeente Heidelberg is verby. Van Ds. N.J. Van Warmelo wat in 1868 sy bediening in die gemeente begin het met die boodskap uit 1 Kor.2:2 Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde” tot by die mees onlangse Ds. A. Geldenhuys wat Mei 2013 as Leraar in die gemeente bevestig is.

Ek self het die wonderlike voorreg en eer ontvang toe ek Augustus 2010 na die gemeente beroep is en November 2010 as mede-leraar in die gemeente bevestig is. Ek het besef, hierdie is ‘n voorreg maar ook ‘n baie groot verantwoordelikheid. Want skielik staan ek in die ry van wonderlike leraars wat vir baie jare die aflosstokkie, die evangelie van Jesus, in die gemeente gedra het en nou ontvang ek die aflosstokkie, die verantwoordelikheid om ook die stokkie, die evangelie van Jesus verder te dra in die gemeente en gemeenskap. Daarom kan ek my vereenselwig met Ds. Van Warmelo se intree teks, om ook met die gemeente oor niks anders te praat as Jesus, die gekruisigde nie. Want dit is ‘n boodskap van ongelooflike liefde wat God vir elke mens het, in besonder dan vir elke lidmaat in die gemeente.

Wat vir my die voorreg nog soveel groter maak is omdat my familie noue verbintenis met die Heidelberg gemeente gehad het. My oupagrootjie, Willem Abraham de Klerk was vir baie jare lidmaat van die gemeente, het selfs vir baie lank op die Kerkraad gedien. My oupa, Barend Jacobus de Klerk, wie se name ek dra, is ook ‘n oud Heidelberger, gedoop in die Kerk, grootgeword op Heidelberg, skoolgegaan by Laer Volkskool en later Hoër Volkskool. My pa Willem Abraham de Klerk is ook in die gemeente gedoop. ‘n Paar jaar later het ons familie verhuis na Alberton waar ek gebore is. Soveel jare later keer ek dan terug na die dorp en gemeente waar ons familie diep wortels gehad het.

Maar die verlede is nou reeds geskryf, vir 150 jaar het die gemeente op Heidelberg vas bly staan, deur moeilike en maklike tye, deur oorloë en tye van vrede. Deur apartheid en ons land se eerste demokratiese verkiesing. En die gemeente staan steeds. Die dorp het baie verander, van die besighede en geboue het gekom en gegaan. Maar Klipkerk, die gemeente is steeds hier. Dan besef ‘n mens, tye verander, maar God en God se boodskap van liefde het bly staan. Mag ons voortgaan om hierdie boodskap van God se liefde aan te hou verkondig. Laat ons die liefde van God, die evangelie van Jesus leef. Randy Frazee ‘n Amerikaanse teoloog skryf ‘n boek “Believe” wat ook in Afrikaans vertaal is “Ek glo” waarin hy mense wil aanmoedig om die Bybel te leef deur meer soos Jesus te word. Mag ek aansluit by die gedagte van Frazee deur te sê, eintlik ons gemeente uit te daag: “Laat ons seker maak wat ons glo, seker wees van wat ons behoort te doen en wees wie ons behoort te word”. Dan kan ons wat vandag Heidelberg gemeente is weet dat môre sal daar steeds ‘n gemeente wees. Dan sal mense wat in die straat verby hierdie klipgebou stap, praat oor die ongelooflike liefde wat hier geopenbaar word en selfs so geïnspireer word deur ons gemeente se onderlinge liefde dat hulle die gebou sal binnekom en hier die liefde van Jesus leer ken. Mag ons voortgaan om ook vir die volgende 150 jaar oor niks anders te praat as Jesus die Christus, die gekruisigde, die sigbaarwording van God se liefde vir elke mens.

Ds Bennie de Klerk


Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

Wil jy kennisgewings ontvang vanaf NG Heidelberg?    JA NEE