‘jaco-martins-en-die-kerkklok’

Tydens die bediening van Ds. A.M. Meiring en Dr. Faul Bosman het die destydse koster, oom Wouter Crous wat met verlof sou gaan, vir Jaco gevra of hy die kerkklok sou lui vir die maand wat Oom Crous met verlof was. 

Jaco se werk was net tot Sondae beperk: Jaco moes die kerk een uur voor kerk oopsluit en die klok lui, een uur voor die aanvang van die diens.  Dit was die eerste gelui.  Dertig minute later was dit die tweede gelui en dan is die klok weer gelui aan die begin van die diens.  Jaco het duidelike instruksies van oom Crous ontvang:  hy moes die klok vir 60 slae laat lui, drie minute lank.  Hy het eers later verneem waarom die klok telkens 3 minute lank moes lui.  Dit was ‘n kerkraadsbesluit! 

‘n Besluit waar ‘n mens vandag nog nie kan verby kom nie.

Danie Martins


Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

Wil jy kennisgewings ontvang vanaf NG Heidelberg?    JA NEE