‘kerk-toe’

Hoër Volkskool se koshuise, Concordia, Excelsior (seuns) en Transvalia (dogters) het tot 1959 aan die Klipkerk behoort en het ook as die kerkkoshuise bekend gestaan.   Kosgangers kon slegs een naweek per kwartaal huis toe gaan.   Vir die res moes hulle maar inbly en aan die skoolaktiwiteite (sport, kultuur, godsdiens) deelneem.  

Op Sondag was kerkbywoning verpligtend vir die oggend- sowel as die aanddiens.   Veertig minute voor die aanvang van die diens het die kosgangers voor die koshuise aangetree.   Appèl is geneem en slegs diegene wat siek was of met koshuisnaweek weg was, sou verskoon word.   Die kosgangers het dan in gelid na die kerk gestap vergesel van die diensdoenende onderwysers wat ook gedurende die diens op strategiese plekke in die kerk stelling ingeneem het om toe te sien dat niemand uitglip nie.   Na die diens is leerders weer in gelid terug koshuis toe.   Persone wat stokkies gedraai het, is gestraf.  

Op ‘n keer het Dr. Bosman ‘n lastige seun gedurende die preek aangespreek: “Haai jy daar, ek praat met jou ook!” en met die vinger na die seun gewys.   Die diaken langs my in die diakensbank het skielik wakker geskrik, regop gesit en sy oë uitgevryf!


Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

Wil jy kennisgewings ontvang vanaf NG Heidelberg?    JA NEE